Bibler og NT til 23 land

Siden 2019 har givere gjennom Bibelmisjonen Sporos levert bibler og nytestamenter til 23 land i hele verden.

Filippinene, Malaysia, Norge, Thailand, India, Burma (Myanmar), Hong Kong, Taiwan, Egypt, Jordan, Syria, Irak, Ghana, Zambia, Uganda, Tanzania, Zimbabwe, Nederland, Sør Afrika, USA, Hellas, Kenya og Sri Lanka.