top of page

Nytestamenter til Ukraina

Updated: Dec 12, 2022

Da Russland gikk til angrep på Ukraina, spurte vi oss i Bibelmisjonen Sporos om hva vi kunne gjøre for å velsigne og hjelpe det ukrainske folk. De hadde bruk for hjelp av mange slag, og kirker og kristne misjonsgrupper som møtte folk på flukt vestover og til landene omkring, kunne fortelle om folk som manglet nesten alt, - og det var også en stor etterspørsel etter ukrainske bibler og nytestamente.


Det skulle ikke være noe overraskelse for oss, - vi vet at mennesket ikke lever av brød alene, men av hvert ord som går ut fra Guds munn, - og når vi selv har opplevd hjelp og trøst fra Bibelen i vanskelege tider, så forstår vi hvor viktig Bibelen er, den gir oss både noe å leve på, - men også ord å dø på.

Vi er nå gang med å trykke flotte mørkeblå nytestamenter med salmenes bok. Nytestamentene blir trykket i tilnærmet A5-format og vi regner med en kostpris på 15 kroner pr. stk inkludert frakt. Foreløpig blir det trykket én container fra Norge (57.600 nytestamenter) og en container fra en kanadisk misjonsorganisasjon - begge trykket på bibeltrykkeriet i Sri Lanka.

“det som vi har, det vil også vi være med å gi”

Da Peter møtte den lamme ved tempelporten, så sa han: Sølv og gull har jeg ikke, men det som jeg har, det gir jeg deg. Misjonstrykkeriet produserer verken mat eller klær, men det som vi har, det vil også vi være med å gi, - Guds ord. Bibelmisjonen Sporos og New Life Literature har ikke selv noe distribusjonsapparat for bibler, men vi har mange samarbeidspartnere, så vi kontaktet flere av disse, og vi hadde snart et nettverk av organisasjoner som ville samarbeide med oss om dette prosjektet. Det var Bible League Canada, Bible League International, To All Nation i Tyskland, samt en italiensk misjon som hadde en stor lagerbygning like utenfor grensa til Ukraina. Vi hadde organisasjonar som ville lagre de for oss, som ville være med å distribuere de, - og som ville vere med å finansiere deler av trykkingen.


Bibelmisjonen Sporos deler svært sjelden ut bibler og nytestamenter selv, men lar alltid dette gå gjennom andre organisasjoner. Det følger mottoet til misjonens grunnlegger Arnfinn Andås. “Vi vil tjene de som tjener”.


Vi bestemte oss derfor å trykke to konteinare med nytestamente, - det vil bli omlag 115 000 eksemplarer. Men fremdeles mangler vi pengar til nesten halvparten av disse nytestamentene. Ønsker du å støtte prosjektet - bruk kontonummer eller Vipps. På forhånd mange takk for støtten.


Konto: 3991.04.29047 Merk: “Ukraina”

VIPPS 511786
Komentarze


bottom of page