a-girl-with-ukrainian-symbols-on-her-face-prays-a-2022-04-12-01-48-27-utc.jpg

VI TRYKKER NYTESTAMENTER PÅ
UKRAINSK

Vi ønsker å gi en container med 

bibler til ukrainere. 

info kommer...
glade jenter

MARKUSEVANGELIER 
TIL INDIA

Siden 2008 har vi produsert og distribuert 15 millioner Markusevangelier på 15 ulike språk i India - behovet er fortsatt stort! 

info kommer...
Ethiopia_edited.jpg

BIBLER og NT på etiopiske minoritetsspråk

Vi trykker bibler og betaler for nytestamenter til minoritetsspråklige i Etiopia. 

2021: Det er sendt 70 000 bibler og

35 000 nytestamente til 8 nye minoritetsspråk. Det er kommet en ny forespørsel på NT til 7 nye språk. 

sri-lankan-fisherman-PWMMWVW.jpg

Guds ord på minoritetsspråk

Oversette Bibelen til så mange minoritetsspråk som mulig. I India er det alene 4-500 ulike språk, som igjen har mange forskjellige dialekter. 

I samarbeid med organisasjonen Evangelisk Orientmisjon har vi ansvar for  å samle inn penger til trykking av 80 minoritetsspråk i India. 

info kommer...
hong-kong_t20_VK09zk.jpg

TURISTEVANGELISERING I HONGKONG

Hver dag står flere kristne ute i gatene og deler ut traktater og evangeliseringsmateriell til fastlands- kinesiske turister. Folk som viser interesse får tilbud om et nytestamente eller en kinesisk bibel.

info kommer...
asian-hijab-woman-drinking-at-cafe-2VT66DD.jpg

BIBLER TIL
MIDTØSTEN

Mange muslimer er blitt frelste gjennom drømmer og syner. Det er stor etterspørsel etter bibler og nytestamenter på arabisk. 

Vi samler inn midler til trykking av flere hundre tusen bøker.

 

Vår samarbeidsorganisasjon Bible League

distribuerer bøkene. 

info kommer...
DGM Plano installed August 2015- (2).JPG

Trykkeriet på
sri lanka

New Life Literature - et misjonstrykkeri for alle evangeliske misjoner.

Selv om Bibelmisjonen Sporos eier misjonstrykkeriet på Sri Lanka, tar den aldri ut en eneste krone av overskuddet. Alt brukes til utvikling av trykkeriet. 

info kommer...