top of page

Tjene dem som tjener

Updated: Sep 22, 2021


portrett_Svend_Svendsen_crop

New Life Literature har helt fra starten hatt et motto om å tjene dem som tjener. Vi ønsker med andre ord å få være et redskap disponibelt ikke bare for våre egne prosjekt, men like mye for alle andre evangeliske misjoner og menigheter. Når vi får lov å trykke og sende Guds ord til mange land rundt om i verden, er vi såre klar over at vi bare spiller en liten rolle i den store sammenhengen.


Enten det er et av Litteraturmisjonens prosjekt, eller det er et prosjekt som er satt i gang av en annen misjon, så er det som regel alltid noen andre som betaler for trykksakene, oftest er det betalt av innsamlede midler. Det er også andre som distribuerer trykksakene, enten det skjer med hjelp av en varebil, eller om det er noen som går fra dør til dør.


Vår gudstjeneste Like fullt er vi bevisste på at vår tjeneste også er en gudstjeneste, og vi er Gud takknemlige for at vi får lov å være en liten brikke i arbeidet med å distribuere mange hundre tusen bibler og nytestamenter hvert eneste år.

2020-Bible-League-hjemmeside

500.000 bibler og nytestamenter En av organisasjonene som vi trykker mye for, Bible League International, har som visjon å distribuere Guds ord til verdens ender ved hjelp av personlig evangelisering. Den som deler ut et nytestamente eller en bibel må forplikte seg til å åpne testamentet og lese minst ett bibelord sammen med den som får testamentet. Bare i 2019 trykker vi over fem hundre tusen bibler og nytestamenter for denne misjonen. Mesteparten av disse går til Afrika eller Midtøsten. Selv om dette ikke er Litteraturmisjonens prosjekt, så blir også noen av pengene som blir samlet inn gjennom Litteraturmisjonen videreformidlet til arbeidet som The Bible League International driver.


Bibler og nytestamenter til arabiske land Litteraturmisjonen har mellom annet samlet inn midler til trykking av flere hundre tusen bibler og nytestamenter på arabisk. Dette fordi vi på vår side ikke har noe eget distribusjonsapparat, men er avhengig av troverdige samarbeidspartnere som har et godt nettverk i mange land.


Mange land i Midt Østen og Afrika Blant de landene vi trykker for akkurat nå, finner vi land som Syria, Jordan, Libanon, Egypt, Sudan, Ghana, Kenya, Sør-Afrika, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Kamerun, Malawi, Mosambik og Rwanda. Vi er fullt overbeviste om at «Guds ord er levende og kraftig og det trenger igjennom …» og «det vender ikke tomt tilbake». Guds ord er velsignet, men la oss be om at de som bærer det ut og de som mottar det må oppleve Den Hellige Ånds velsignelse i sine liv.

sporos-2015-2-ny-presse01

Vi ønsker å supplere med en ny og moderne trykkpresse som vil øke kapasiteten


Ny trykkpresse som kan doble kapasiteten I denne sammenhengen er det også naturlig å nevne at vi ved trykkeriet på Sri Lanka har nådd grensen for hva vi er i stand til å produsere med de maskinene som vi har. Vi ser derfor både på hvilke muligheter vi har for å utvide arealet, så vel som maskinparken. Vi vil derfor sette pris på forbønn og støtte også når det gjelder dette.

Commentaires


bottom of page