top of page

Partnere i Guds rike

Tenk deg at du hører Gud taler, men du forstår ikke innholdet fordi det ikke er det språket du snakker. Slik er det for mange. Selv om de har hørt om Gud, kan de verken lese det eller høre Ordet på sitt eget språk.


Men hva må gjøres før noen kan få en bibel på sitt eget språk?


En må finne ut hvor mange som snakker dette språket, - og om det fremdeles vil være et levende språk når en eventuell oversettelse etter flere år blir ferdig.


De fleste språk som mangler en bibel, de mangler også andre trykte bøker. Det er vanligvis bare et muntlig språk, og det har derfor aldri vært skrevet eller trykt noe som helst på disse språkene. Det må derfor lages en ordliste med betydning av de ulike ordene i språket, - en må bestemme hvordan ordene skal skrives, og det må lages en grammatikk.


Deretter må en finne folk som kan læres opp til oversettelsesarbeidet, og det må skaffes tekniske og økonomiske ressurser for å kunne gjennomføre oversettelsesarbeidet.


Bibeloversetterne lever vanligvis sammen med lokalbefolkningen som snakker det aktuelle språket. På denne måten kan de etter hvert som oversettelsesarbeidet skrider frem, finne ut hvordan de best kan formidle Bibelens innhold.


Når en er ferdig med en liten del, for eksempel Markus-evangeliet, så kan en begynne lese- og skriveopplæringen. For dersom folk skal ha nytte av den nye oversettelsen, så må de også være i stand til å lese det som blir oversatt. Til dette trengs det både folk som kan lage undervisningsopplegg og folk som kan undervise.


Etter hvert som oversettelsesarbeidet går fremover, så blir det også oversatt tilbake til engelsk, - slik at folk som kan gresk skal kunne kontrollere oversettelsen med den opprinnelige teksten. Etter tre korrekturlesninger, så blir teksten sendt til typesetting, men før den kan trykkes, så må også den den ferdige satsen kontrolleres. Dette er først og fremst et teamarbeid, der hver enkelt må fylle sin plass, alt etter hvilke gaver og ressurser som de har.


Vi skjønner at dette er en omstendelig prosess der mye kan gå galt, så vi er derfor svært takknemlige for alle som husker på hver enkelt medarbeider i bønn. New Life Literature som trykkeri får lov til å være en liten del av denne kjeden, dette nettverket, og vi jobber sammen med flere andre organisasjoner.


Organisasjonen «The Word for the World» (TWFTW) er en slik partner som oversetter bibler eller nye testamenter til nye språk, noen av dem trykker vi. Når TWFTW har fullført en oversettelse, sendes datafilene til oss slik at vi kan planlegge trykking og produksjon. Men det trengs også støttespillere som finansierer transporten og trykkingen. Så det hender at ulike organisasjoner samler inn gaver til dette. Mellom disse har vi deltakere som Evangelisk Orientmisjon, Bibelmisjonen Sporos og «Asia Harvest». De har alle et stort hjerte for å støtte

bibelprosjekter for unådde mennesker.


Når trykkingen er fullført, organiseres transport for å frakte biblene til området der de skal distribueres. Noen ganger går transporten over høye fjellkjeder og store hav.


Når nytestamentene eller bibelen er ferdig, blir det også laget en lydbibel, slik at de som ennå ikke har lært å lese likevel kan høre Guds ord. For å nå ut til nye mennesker, blir også den nye oversettelsen ofte brukt til en lokal utgave av Jesus-filmen.


Ofte opplever vi at folk som har opplevd nytten av å få Guds ord på sitt eget morsmål, ofte selv blir engasjert i videre bibeloversettelsesarbeid for å kunne formidle evangeliet på folks hjertespråk.


Comments


bottom of page