top of page

Nytt om navn

Updated: Oct 16, 2021


Torgeir Henden (t.v) er ansatt i en 10% stilling som daglig leder. Han har vært styremedlem og engasjert i Bibelmisjonen Sporos de siste to årene. Torgeir har utviklet og drifter den nye nettsiden bibelmisjonen.no og Facebooksiden. Som daglig leder vil han i starten se på muligheter for å utvikle misjonen mer lokalt og nasjonalt: -Målet er å gjøre Bibelmisjonen Sporos kjent i Norge, for flere på min alder, og gjerne yngre. Mange vet ikke at dette arbeidet eksisterer.


Vi er heldige i Norge som har både en, to og tre bibler å velge i, gjerne i flere ulike oversettelser, og ikke minst på digitale dingser. Tenk på våre kristne brødre og søstre i andre deler av verden som ikke har fått muligheten til å lese et eneste bibelvers på sitt eget språk enda. Dette er et ansvar vi må ta inn over oss og nå er det bare å brette opp ermene.


Tidligere administrasjonsleder og sekretær
Arnfinn Holten

Arnfinn Holten (t.h) ønsker vi å takke for lang og tro tjeneste i Bibelmisjonen Sporos. Siden 2006 har han vært engasjert som ulønnet administrasjonsleder, og nå ønsket han at yngre krefter skulle ta over det administrative arbeidet.


Sekretær
Henning Myckland

Sammen med daglig leder, har Henning Mykland (t.v) sagt g villig å bistå som styresekretær. Han har og også lang erfaring fra misjonens arbeid som styremedlem.


Vi ønsker alle Guds velsignelse og lykke til videre i arbeidet!

166 views

Recent Posts

See All

«Vær stille og kjenn at jeg er Gud!» (Salme 46:10). Den siste tiden har jeg ofte støtt på lignende skriftsteder eller taler rundt dette temaet. Det er godt å ta tid til refleksjon, spesielt ved årsski

bottom of page