top of page

Samleside: Hvordan bibelen ble oversatt til tysk.

Updated: Dec 4, 2023

Bibelmisjonen Sporos har i løpet av de siste fem år vært med å trykke Nytestamenter på 86 minoritetsspråk til 86 hovedsaklig i India, men også Nepal og Myanmar. I tillegg trykker vi nå nytestamenter og bibler på 20 minoritetsspråk i Etiopia. Det er alltid en åndelig kamp når Guds Ord blir oversatt og senere trykket og distribuert. Vær med og støtt oss i bønn og økonomi i denne kampen.

På denne samlesiden kan du se noen YouTube videoer som handler bibeloversettelse til tysk. Videre bokanbefaling og film.


Kortversjon av hvordan Martin Luther oversatte Bibelen til tysk. (3:39)Tegnefilm om Martin Luthers liv (ca 35 minutter) fram til han oversatte nytestamentet i Wartburg borgen. Ifølge slutten av denne filmen hadde Luther skrevet over 60.000 sider på slutten av sitt liv. Han sa likevel: "I'd rather that all my books would disappear and that the Holy Scripture alone would be read". Oversatt til norsk: "Jeg vil heller at alle bøkene mine forsvinner og at den hellige skrift alene blir lest.". For den interesserte så er Luthers skrifter samlet i en omfattende Weimar utgave.


Anbefalt biografi. Munken som endret Europa av Lars Inge Magerøy

Det er skrevet en rekke bøker om Martin Luthers liv og lære. Han er en av historiens mest omtalte personer.

I reformasjonsjubileet 2017, 500 år etter reformasjonen ble det utgitt en rekke Luther biografier. Soknepresten, teologen og forfatteren Lars Inge Magerøy skrev da boken Munken som endret Europa, utgitt på Luther Forlag.

I bokens innledning skriver Magerøy: "Luther var slett ikke uten feil og lyte, men han bidro til en dyptgående fornyelse av kirken og samfunnet, også i vårt land."

Boka tar for seg hele Martin Luthers liv, oppvekstårene, studieårene, hans valg om å bli munk, årene og vennene i Wittenberg, noen av hans mest sentrale bøker og skrifter, rettsaken i Worms, eksilet i Wartburg borgen, ekteskapet med Katharina og Luthers senere år. Luther oversatte både nytestamentet og gamletestamente til tysk, sammen med medarbeidere.

-Magerøy kombindere dette med historisk kunnskap og teologisk dybde. (Jan Gossner)

-Boken er lettsest, samtidg gir den leseren god innsikt og oversikt over hendelsene som førte til at kriken og den vestlige verden ble forandret (Stein Reinertsen, biskop).


Anbefalt film: Luther

Luther er en historisk dramafilm fra 2003 som dramatiserer livet til den protestantiske kristne reformatoren Martin Luther.


Det er skrevet en rekke omtaler av filmen, denne er fra nettsiden kristenfilm.


26 views

Comments


bottom of page