top of page

Her er jeg, send meg!

Når jeg er ute og reiser, så er det vanligvis til Asia. Denne gangen reiste jeg sammen med en gruppe på fem mennesker for å delta på en misjonskonferanse som ble arrangert av Mennonittenes brødremenigheter i provinsen Chaco nord i Paraguay.


Jeg er en del av en historie hvor mange tyske kristne som bodde i Russland emigrerte tilbake til Tyskland. Men noen emigrerte også til Paraguay hvor de dannet en misjonsstasjon som sender ut misjonærer til ulike land. Derfor har vi mye til felles.


Da jeg var i Paraguay, så fikk jeg fortelle fra arbeidet vårt og viktigheten av å oversette, trykke og distribuere Guds ord, og hvordan vi får være en del av et nettverk som sender bibler til alle språkgrupper og nasjoner. Vi snakket også om hvordan mennonittene kan bli en del av dette arbeidet, å spre Guds ord rundt omkring i verden. Konferansen hadde som motto: «Send og bli sendt».


Guds kall

I konferansen talte jeg om kallet som Jesaja fikk i Jesaja kapittel 6:1-8. De fleste kjenner denne setningen: «Her er jeg, send meg». Jeg vil hevde at alle som fullt ut har bestemt seg for å følge Herren, har sagt dette, og nesten alle misjonærer som jeg har samtalt med, har en eller annen gang sagt dette til Herren.


Vanligvis har vi vår egen historie om hva som skulle til for at vi av hele hjertet var villige til å følge Herren dit han ville ha oss. Det har ikke så mye med oss selv å gjøre, men mer med det å få et møte med Herren, der vi forstår at vi er en del av hans rike og plan,og det er den aller beste plassen å være involvert.


Dette hendte også med Jesaja da han så Herren. Jesaja så Herrens kraft, majestet og hellighet. Han så at det er ingen som Gud, den allmektige. Men han så også noe annet, sin egen syndige tilstand, og hans omgivelser var ikke mye bedre. Hvordan kunne han så møte en Hellig Gud?


Men Gud ordnet en måte for å ta bort hans synd, så Jesaja ble fri fra sin skyld, byrde og dårlige gjerninger. Etter at alt det som hindret hans adgang til Gud ble tatt bort, så oppdaget han også Guds hjerte. Guds ønske ble Jesaja sitt ønske, Guds smerte ble Jesaja sin smerte, Guds kjærlighet be Jesaja sin kjærlighet. Nå var Jesaja klar til å gå. Det var ingen tvil tilbake. Der var ingen spørsmål om Gud virkelig ønsket at han skulle gå. Gud hadde to spørsmål: «Hvem skal jeg sende?» og «Hvem vil gå for oss?». Jesaja svarte på begge spørsmålene med svaret: «Her er jeg, send meg».


Ofte kan vi kjempe med Guds kall. Ønsker Gud virkelig at jeg skal gå, eller tjene, eller gi? Kanskje vi skulle be Gud om å møte oss så vi kan forstå om det er noe i veien mellom Ham og oss. Kanskje vi vet hva det er, og at det er noe som vi må renses fra, enten mellom oss og Gud eller mellom oss og andre mennesker.


For Gud ønsker virkelig å være nær oss, gå sammen med oss og arbeide sammen med oss. Til slutt er det hans kongedømme som vil være det eneste som vil bestå. Vi er allerede invitert til å være en del av noe som er større enn oss selv og som vil vare mye lenger enn vårt liv på jorden.


Hjemreisen

Da jeg kom på flyplassen på veien hjem, så jeg alle menneskene. “Hvordan kan du dele Guds kjærlighet til mennesker som har det så travelt og ikke vil at noen forstyrrer dem?

Like etter, ble jeg på flyet sittende ved siden av en ikke religiøs jøde. Han tok initiativet til en samtale, og vi gikk så godt sammen at vi samtalte nesten hele turen på 11 timer.


Han ønsket å høre, og jeg fortalte ham hvor mektig Abrahams Gud er når vi får et personlig forhold til ham. Vi snakket om at Gud hører når vi snakker med Ham , og Han taler også til oss. Han gjør fremdeles mirakler. Jeg fikk fortelle om deler av min vandring med Herren og hvordan jeg har opplevd at Han svarer på våre bønner. Ettersom han også hadde noen helseproblem, så fikk vi be sammen og be Jesus om å møte ham og helbrede ham. Før vi forlot hverandre, så utvekslet vi telefonnumre, og jeg er sikker på at Herren vil møte denne personen på en eller annen måte i livet.


Vi trenger å møte Herren

Kanskje vi blir overveldet av nøden som vi ser omkring oss, med så mange mennesker som ikke har hørt de Gode Nyhetene. Men når vi møter Herren, slik Jesaja møtte ham, så vil vi se menneskene i Guds perspektiv, og da vil vi også gjøre vår del av arbeidet i hans kongerike med stor glede.


Hozzászólások


bottom of page