top of page

Enok – mannen som vandret med Gud

Updated: Sep 22, 2021


Enok vandret med Gud

- Et sammendrag av Per Horntvedts tale under Litteraturmisjonens jubileumsfeiring på Sri Lanka.


Skriftsteder: 1 Mos 5,21-23 ; Hebr 11,5-6 og Judas v 14-15


Vendepunktet Enok er kjent for bibellesere som mannen som vandret med Gud. Det kom et vendepunkt i Enoks liv da han var 65 år. Da ble sønnen Metusjalah født. Siden vandret Enok med Gud i 300 år inntil Gud tok han til seg.


Enok ga trolig sønnen dette navnet for at han alltid skulle minnes det navnet talte om. Metusjalah betyr «når han er død, kommer den». Hva var det Enok så komme, som fikk en slik skjellsettende betydning for livet hans, og som gjorde Enok til forkynner i 300 år?

Enok fikk se den dommen som ville komme over jorden for menneskenes ondskap. Enoks budskap var: Herren kommer for å holde dom og kreve menneskene til regnskap. Åpenbaringen av Herrens komme ble retningsgivende for Enoks liv, det ble hans livsinnhold og det han talte om inn i sin samtid.


Vi lever i en tid hvor bevisstheten om Jesu gjenkomst er svakere enn for et par generasjoner siden. Kanskje er det noe av forklaringen på at mange kristne lever lite himmelvendt. Det er knapt noe som virker mer ransakende og oppvekkende enn en sterk bevissthet om at Jesus kommer igjen, og at en regnskapets dag venter oss alle.


Gud er herre over døden Etter syndefallet er det menneskets lodd en gang å dø og deretter dom. Alle dør på grunn av Adam. Om alle personene  som nevnes før Enok i 1.Mos 5 står det «han døde». Men det er ett unntak: Enok. Gud tok ham til seg uten at han måtte gå gjennom døden. Slik ville Gud demonstrere allerede i menneskehetens tidligste fase, at selv om døden var kommet inn i verden med synden, var Gud herre over døden. Slik taler Enoks bortgang fra jorden profetisk om Jesu seier over døden gjennom oppstandelsen, og at døden bare er en overgang til en herligere tilværelse sammen med Ham Gud tok Enok til seg. Sammenliknet med de andre personene på Enoks tid ble Enok rykket bort i tidlig alder. Faren Jared og sønnen Metusjalah ble 2,5 ganger så gamle som Enok. Man kan tenke at Gud hadde bruk for Enoks liv, vitnesbyrd og tjeneste i en tid preget av ondskap og forderv. Men Gud tok han til seg. For oss som ser livet fra vår begrensede synsvinkel kan det virke helt uforståelig at mennesker som står i en viktig tjeneste for Gud skal dø så tidlig. Enoks bortgang var ikke en tragisk slutt på en gudfryktig manns liv. Gud som handler etter en visdom vi ikke alltid forstår, tok han til seg. Når Gud ser at et menneske har fylt den plan og oppgave Gud har gitt ham, forfremmer Han ham til herligheten.


Vitnesbyrdet Navnet Enok betyr «innviet». Og slik levde han også. Enok fikk det vitnesbyrdet at han behaget Gud. Enoks samtidige har nok betraktet hans liv og gitt ham god omtale. Det er viktig at Guds folk får et godt vitnesbyrd. Skriften er full av oppfordringer til et liv som er evangeliet verdig. Men mennesker ser bare på det ytre, Gud ser til hjertet og det skjulte livet. Derfor er Guds vitnesbyrd det avgjørende. Når Skriften som er inspirert av Guds Ånd, sier at Enok behaget Gud, så er det Gud som sier: Enok behager meg. Det er et sterkt vitnesbyrd fra Han som har øyne som ildsluer.

140 views

Comments


bottom of page