top of page

Blir du med og forandrer verden?

Updated: Sep 21, 2021


Abraham Lincoln
Gi meg 27 tinnsoldater og jeg skal forandre verden

“Gi meg 27 tinnsoldater og jeg skal forandre verden” sa Amerikas president Abraham Lincoln i sin tid. Lincoln hadde forstått kraften i det trykte ord.

Sporos 20 13-2 Maos little red 469x650

Når vi ser bakover i historien ser vi hvilken påvirkningskraft bøker som ”Maos lille røde” og Hitlers ”Main kampf” har hatt.

Sporos 2013-2 gutenbergpressa 768x1024

Gutenberg ville at Guds Ord skulle spres i hele verden. Derfor arbeidet han hele livet med dette prosjektet. Det står i dag en kamp om det trykte ordet. Hvem kommer til å vinne denne kampen.  Hvor står du i denne kampen?


Guds forvandlende ord I motsetning til dette har vi også sett hvordan Guds ord har forvandlet mennesker og nasjoner i positiv retning. Dessverre er mange norske politikere historieløse. De kan ikke se sammenhengen mellom den banebry­tende betydning Bibelen har hatt, med fremveksten av velferdssamfunnene i Vesten. Selv om Johan Gutenberg trykket de første biblene på latin så tidlig som i 1456, var det først etter at Martin Luther oversatte Bibelen til et folkelig tysk at de bibelske sannheter og etiske retningslinjer fikk gjennomslag i Europa på 1500- tallet. Under Hans Nilsen Hauges virksomhet på slutten av 1700-tallet og vekkelsen som fulgte, så vi en religiøs og sosial endring som kanskje først i våre dager blir belyst og anerkjent. Vekkelsen spredde seg ikke minst gjennom alle de bøker og skrifter som Hauge utga. Ja, hans me­darbeidere drev til og med eget trykkeri i Kristiansand. I Eiker i Vestfold startet han papirproduksjon.


Guds ord har KRAFT til å forandre samfunn Under sovjettiden, og i totalitære stater i dag, ser vi hvilken frykt myndighetene har for Guds ord. Verdensreli­gionene rystes i sine grunnvoller der Guds ord kommer til. Ordet har livsforvandlende kraft. Mennesker som tar imot, blir frie skapninger i troen på Jesus.


Vi i Bibelmisjonen Sporos har tro på det trykte Ordet og søker å spre det rundt om i verden. Dette skjer oftest i samarbeid med andre organisasjoner og enkeltmennesker som støtter arbeidet.

Comments


bottom of page