top of page
ukraine-2021-08-29-15-10-15-utc.jpg

Guds Ord til ukrainere

Millioner av ukrainere er på flukt innad i Ukraina og i andre europeiske land.

Det er et stort behov for nytestamenter og bibler på ukrainsk. 

Evangeliet om Jesus vil gi dem håp i den vanskelige tiden.

Takket være trofaste givere har Bibelmisjonen Sporos allerede sendt én container med 57600 nytestamenter (NT) til Romania for videre distribusjon. Disse fordeles videre til Ukraina, Polen og Norge. 

Nå samler vi inn penger til finansiering av en container til.

 

Ett nytestamente koster kun 15 kr. inkl. frakt.

Takk for ditt bidrag!

Jesus bringer håp og fred.

Ukrainske NT til Norge

Ukrainske NT hvit bakgrunn.png

I følge IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) vil det komme over

35.000 ukrainske flyktninger til Norge i 2023.

Vi ønsker at også ukrainere i Norge skal få et nytestamente på ukrainsk. Om din menighet, forening eller privat ønsker noen av disse gratis, ta kontakt på post@bibelmisjonen.no

bottom of page