top of page

William Carey ga aldri opp

Updated: Sep 21, 2021


williamcarey-321

I 2014 er Litteraturmisjonen 30 år. Jubilèer er viktige. Da ser vi oss tilbake og tenker igjennom det Herren har gjort for oss. Israelsfolket ble bedt om å sette opp tolv minnesteiner etter at de hadde gått gjennom elven Jordan, slik at også barna deres kunne bli kjent med det Gud hadde gjort, ved å føre dem inn i Løfteslandet.


Trykkeriet brant ned.. Når vi nå ser tilbake og tenker på alt det Guds ord som har gått ut i fra bibeltrykkeriet på Sri Lanka, går tankene til William Carey. Han blir kalt «den moderne verdensmisjonens far». Ikke bare var han en uhyre dyktig lingvist som lærte seg mange av Indias språk og oversatte Bibelen til disse, men han var også en praktisk mann. I Serampore, utenfor Calcutta, startet han sammen med trykkeren William Ward, sitt eget bibeltrykkeri. Så rammet tragedien trykkeriet. En dag begynte det å brenne i papirlageret, og sammen med uerstattelige bibel-manuskripter brant hele trykkeriet ned. Mange års arbeid gikk tapt.


Men et nytt ble bygget opp igjen Det var all grunn til å gi opp for Carey, men nei. «Når man har gått en vei en gang, er det lettere i gå den igjen», sa Carey, og så begynte han helt forfra, både med oversettelse og trykking. Bengalene og mange andre folkeslag skulle få Guds ord på sitt eget hjertespråk.Careys berømte utsagn var: «Vent store ting fra Gud! Våg store ting for Gud!» Vi som har fulgt arbeidet ved trykkeriet på Sri Lanka noen år, kan bekrefte at dette også har vært visjonen for de mange som har arbeidet med og i trykkeriet, helt siden Arnfinn Andås startet opp i 1984.

bottom of page