top of page

Verdens viktigste bok

Updated: Sep 22, 2021


norge-idag-bibelen-forandrer-verden.jpg

Lederen av Ungdom i Oppdrag – Loren Cunningham – har i boka «Verdens viktigste bok», vist hvor viktig Bibelen har vært for utvikling av mer velferd og demokrati i verden. Han har vist hvordan bevisstgjøring på Jesu evangelium og kall til oss, har ført til en bedre utvikling av levevilkårene for folk.


Cunningham nevner bl.a. Luther som ga Bibelen til folket. Calvin utviklet skolene og ga skolerett også til alle jenter, og han tredelte statsmakten til lovgivende makt, utøvende makt og dømmende makt, slik at ingen skulle sitte med all makt og misbruke den.


Cunningham nevner at det ikke var den industrielle revolusjon som skapte velstand for de mange. I England var det Metodistbevegelsen ledet av John Wesley som på midten av 1700-tallet jobbet fram reformer for de fattige og som ga inspirasjon til slikt arbeid over hele verden. Hans Nielsen Hauge var inspiratoren til en slik bevegelse i Norge på begynnelsen av 1800-tallet. Samtidig startet William Carey sitt arbeid i India osv.


Sporos2010-1-Verdens-viktiste-bok

Den skulle gi velstand, men realiteten ble oftest noe annet. Og den førte en kamp mot kristen tro.

 

Vi som arbeider i Litteraturmisjonen i Norge, har lest denne boka – og anbefaler den på det beste. Les og bli inspirert. Du kan bestille boka fra Prokla Media, eller fra bokhandelen.

Comments


bottom of page