top of page

Vær med å gi folk Bibelen – verdens viktigste bok

Updated: Sep 22, 2021

Loren Cunningham – Stifteren av organisasjonen «Ungdom i Oppdrag» – viser i sin bok «Verdens viktigste bok», hvor viktig Bibelen er for utviklingen av velferd og demokrati. Det er viktig å spre Bibelen til alle folkeslag. Her finnes evangeliet om Jesu frelsergjerning som hjelper oss til et nært og rett forhold til Gud. Og her finnes inspirasjon og utfordring til tjeneste for våre medmennesker.


Alle folkeslag Litteraturmisjonen er stiftet for å være en trofast tjener i å spre Jesu evangelium. På Sri Lanka har misjonen trykkeriet New Life Literature hvor det trykkes rimelige bibler på mange språk: bibler og bibeldeler på kinesisk, arabisk og språk som brukes i India. Men det trykkes også bibler på språk som har liten utbredelse. Målet er å medvirke til at alle folkeslag skal kunne lese bibelen på sitt eget språk.


100.000 bibler til Kina og 30.000 Markus evangelier til Sri Lanka Nå før sommeren får trykkeriet ferdig en container på 100.000 små bibler på kinesisk som skal gis bort gjennom våre samarbeidspartnere. Og det blir ferdig 30.000 Markus-evangelier på sinhala og tamil som skal deles ut på Sri Lanka sammen med refleksbånd hvor det står «Save your life». Så følger det på med trykking på arabisk, indiske språk og kinesisk igjen.


Mye igjen for pengene I 2015 kom det inn kr 2.580.000 fra Litteraturmisjonens givere og misjonen brukte kr 2.119.000 til bibelproduksjonen det året. Nå er det behov for mer penger for å fortsette bibeltrykkingen i 2016. Når vi betaler med dollar i Sri Lanka, får vi mye igjen for pengene, selv om den norske kronen er svak for tiden.


Skattefradrag på gaver Givere til Litteraturmisjonens arbeid kan få fradrag i inntekten før skatteberegning ved å sende oss personnummeret. Skriv på innbetalingsblanketten eller i et brev, eller som epost til post@litteraturmisjonen.no. Hver giver kan totalt få fradrag for gaver kr 25.000 i 2016. Personnummeret blir oppbevart hos Solidus som er kristenfolkets serviceinstans for registrering av gaver. De behandler dette helt fortrolig i henhold til norsk lov.


Bli medlem For å opprettholde godkjennelsen til skattefrie gaver er det viktig for Litteraturmisjonen å ha medlemmer over hele landet. Derfor oppfordrer vi deg også til å støtte arbeidet med ditt medlemskap ved å betale inn kr 100. Dersom du ønsker å være medlem og/eller gi en gave til bibelspredning, kan pengene sendes til Litteraturmisjonens bankkonto 3991.04.29047.


Et stort nettverk Litteraturmisjonen har gode samarbeidspartnere som «Evangelisk Orientmisjon» i Norge, «Bibles pour la Chine» i Sveits og «Adventive Cross Cultural Initiatives» (ACCI) i USA og Canada. Men vi er også helt avhengig av å ha givere i Norge som gir store og mindre gaver til bibelspredningen.

Vi takker for forbønn for trykkeriet og for alle som er med å spre biblene. For mange er bibelspredningen svært risikofylt.


Comments


bottom of page