top of page

Til India med Markusevangelier

Updated: Sep 22, 2021

Som å være midt i Apostelgjerningene

I 2013 ble det trykket tre millioner Markus-evangelier på 13 ulike språk og sendt til India. Der har lokale kontakter gått fra dør til dør og delt ut. Evangeliene blir også brukt som lærebøker i leseopplæring for svært fattige mennesker. Mange av dem finner veien til Jesus.

Daniel Kort, salgs- og prosjektansvarlig ved NLL, var nylig i India og fikk høre vitnesbyrd om noe av det Gud gjør i dette enorme, folkerike landet, gjennom de menneskene vi sender våre trykksaker til.


– Det var som å være midt i Apostelgjerningene, forteller Daniel. Han satt i to døgn og hørte på indere som hadde møtt Jesus som sin frelser, helbreder og gjenoppretter. Til slutt måtte han rive seg løs for å rekke flyet hjem.


Daniel Kort intervjuer folk i Indira

Daniel Kort skriver ned vitnesbyrd


Det er en nådetid for India nå. Selv om vil hører at kristne forfølges, er der samtidig en enorm hunger etter Gud. Vi må kjøpe tiden og bidra med det som vi er kalt til. Akkurat nå er det å skaffe dem Markusevangelier.


–Noe som slo meg på denne turen, var det åndelige mørket, fangenskapet og håpløsheten veldig mange av menneskene lever i. Men når mørket er så mørkt, er selv et lite lys skinnende. Disse små Markusevangeliene vi gir ut, er ofte dette lille lyset som lyser så sterkt at de får nytt håp.

Pastor Venkatesh med familie

Pastor Venkatesh sammen med sin kone og seks barn.


Fra et liv i håpløshet til hyrde for andre mennesker Venkatesh sitt liv er miserabelt. Hverdagen er stadig mer preget av vold og alkohol. Han kommer fra en lavkaste, og alkoholmisbruk og agressivitet er forventet som en del av livet. Venkatesh var fanget i en livsstil av elendighet.


Hans mor var involvert i okkultisme og drev med trolldom. Hun hadde demonisk påvirkning på sønnen, såvel som mange andre. Som ung jobbet han på en fabrikk, der en av kollegaene var en kristen dame som vitnet for ham. Så fort mulighetene bød seg, gjorde han narr av henne og hånte henne offentlig.


Det ble ikke bedre da Venkatesh ble anklaget og dømt for en forbrytelse. Han satt i fengsel, ble isolert og deprimet. Livet hadde ingen mening, og hans løsning var å gjøre det slutt på alt. Men der, i sin ensomhet, kom han til å tenke på det denne damen på jobb hadde sagt, og begynte å rope til Gud om hjelp. Som et mirakel ble han helt uventet løslatt, og nå var han en fri mann.


Det ble vendepunktet. Fra da av bestemte han seg for å følge Herren. Venkatesh giftet seg med den kristne kollegaen fra sin tidligere arbeidsplass. Det var begynneslen på en tjeneste sammen, for Herren.


I deres landsby var der ingen troende. Presset fra familie og resten av innbyggerne var stort: Enten din Gud eller vår, forlangte de. Etterhvert som trykket økte, begynte Herren å manifistere sin kraft. Venkatesh´s yngre søster hadde alvorlig hjerteproblem og begynte å komme regelmessig på bønnemøter. Da hun ble helbredet førte det til at flere mennesker søkte Gud.


Venkatesh og kona har nå seks barn, og mesteparten av hans familie er troende. I landsbyen som ikke hadde noen kristne innbyggere er der nå en stor menighet, som de er pastorpar for.


Hunger etter Guds Ord En dag talte Gud til Venkatesh gjennom Amos 8,11 «Dager kommer, sier Herren, da jeg vil sende hunger over landet – ikke hunger etter mat eller tørst etter vann, men en hunger etter mitt ord».


Etter som Herren talte til ham om tørst etter Ordet, kjente han på kallet etter å få tak i Gud ord og gi det videre til folket.


Hans ambisiøse mål er at alle som bor innenfor de tre distriktene han betjener, skal få et Markusevangelium på sitt språk.


De har startet litteraturklasser over hele distriktet for å lære folk å lese og skrive, ved hjelp av Markusevangeliet. Som et resultat blir mange kjent med Jesus Kristus. Han er sterkere enn noen annen Gud de kjenner til. De erfarer også en økende åpenhet blant studenter og unge mennesker og de bruker derfor enhver anledning til å gi ut Ordet, mens det fortsatt er tilgjengelig.


Gud helbreder og gir framtid og håp. Når pastor Venkatesh besøker slumområder blir han konfrontert med mye elendighet: fattigdom, sykdom, vold og demoniske krefter.


Håp midt i håpløsheten

Samitha ble helbredet i sin forkrøplete hånd. Nå har hun en ny framtid

Samitha ble helbredet i sin forkrøplete hånd. Nå har hun en ny framtid


I et av disse slumstrøkene møtte pastor Venkatesh Samitha, en 18 år gammel jente. Den høyre hånden hennes var forkrøplet og hun kunne ikke åpne og lukke den. Hennes funksjonshemning førte henne enda lenger ned mot bunnen av den sosiale rangstigen.

Etter at han hadde delt Guds ord med henne, bad de om helbredelse i en periode på 15 dager. Samitha trodde Gud for helbredelse, og hånden hennes begynte etter hvert å åpne og lukke seg, noe hun aldri før hadde gjort Samitha forlater alt hun har for å følge Jesus. Hun døper seg og blir en del av den lokale menigheten. Hennes bror ser hva som skjer med henne og vil også gi sitt liv til Herren. Etterhvert som de andre i landsbyen ser hva som skjer, spres en nysgjerrighet og interesse for denne mektige Gud.


Som et resultat av at Samitha nå kan bruke hånden sin, kan hun også arbeide, og hun reiser seg fra bunnen av samfunnet og har derfor en bedre framtid i vente.

Comments


bottom of page