top of page

Stort behov for nye bibeloversettelser

Updated: Sep 22, 2021

Bibelen forteller oss om en dag da det skal samles en stor skare i himmelen, der folk kommer ikke bare fra de store folkeslagene, men hver stamme og hvert språk vil være representert.


«De sang en ny sang: Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den. For du ble slaktet og har med ditt blod frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folkeslag og nasjoner». (Åp 5,9)

Dagens situasjon: Dersom vi undersøker hvor mange språk Bibelen har blitt oversatt til, vil vi se at av jordens 7100 språk, så er det bare 511 språk som har fått hele Bibelen oversatt. I tillegg til dette så finnes det 1295 språk som har fått nytestamentet oversatt, og videre 844 språk som har fått noen få evangelier oversatt. Totalt er det derfor 4450 språk som enda ikke har fått noen del av Bibelen oversatt.


Oversettelser i India Om vi ser på et land som India, så er der pr i dag omkring 420 språk. Av disse er det bare 52 språk som har fått hele Bibelen oversatt. Nesten like mange språk, 49, har nytestamentet tilgjengelig. Det er i dag arbeid i gang for å oversette det nye testamentet til ytterlige 93 nye språk. Når vi vet at mange av disse ikke engang har et skriftspråk eller en grammatikk, så forstår vi at det ikke er en enkel oppgave å sette i gang oversettelsesarbeidet.


Fremmede språk eller hjertespråket? Når evangelister og andre prøver å nå frem til disse folkegruppene, må de hele tiden kommunisere via et fremmed språk. Det er derfor heller ikke merkelig at folk ser på evangeliet som noe fremmed, noe som ikke hører hjemme i deres kultur. Mange er derfor også skeptiske og ser på kristendom som noe de bør beskytte seg mot.

Etter at de kristne begynte å oversette Bibelen til det lokale språket, har de ofte opplevd at tidligere motstandere nå begynner å rose de kristne fordi det er de som aktivt arbeider for å beskytte og bevare det lokale språket.


Både kristne og ikke kristne gleder seg over at språket blir tilgjengelig i skriftlig form. De opplever at språket deres får høyere status når det nå blir mulig å uttrykke seg skriftlig. Tidligere fryktet de at det stod i fare for å dø ut, men så kom de kristne og vekket liv i språket deres igjen.


Suksess for evangeliet I slutten av 2016 ble det arrangert flere store samlinger der det skulle gjøres en del prøver på hvordan oversettelsene ble oppfattet av lokalsamfunnet.


Flesteparten av de fremmøtte var ikke kristne.  De kristne som hadde møtt frem, var beveget til tårer når de for første gang hørte Guds ord opplest på sitt eget hjertespråk. Også mange av de ikke kristne viste stor begeistring. Flere av de vantroende har i ettertid respondert med å overgi sine liv til Kristus. Bare i én landsby er det 40 mennesker som har blitt frelst.


4 views

Comments


bottom of page