top of page

Stor etterspørsel etter bibler i Midtøsten

Updated: Sep 22, 2021


Daniel Kort i samtale med samarbeidspartnere i Midt-Østen

Daniel Kort (nr. 2 fra venstre) i samtale med samarbeidspartnere fra Midtøsten


Daniel Kort har nylig besøkt en av våre samarbeidspartnere. Her er hans rapport:

«Høsten er moden, men arbeiderne er få», er et utsagn jeg hørte mange ganger i løpet av mitt besøk i Midtøsten nylig. Det er spennende når vi ser at Gud gjør noe nytt i verden rundt oss. Det styrker oss i troen, gir oss nytt mot og motivasjon.Og det er dette vi ser skjer i denne regionen.


Gud er ikke avhengig av styresett og myndigheter. Dersom Han har en plan, vil den gå i oppfyllelse. Våre hjerters ønske er å gjenkjenne Herrens plan og finne ut hva som er vår rolle i den. I Midtøsten i dag ser vi muligheter som aldri har vært der før. Jeg snakket med ulike ledere og det de uttrykker, er at mennesker søker etter trygghet, sannhet og mening, de stiller spørsmål med alt og alle. I søken etter svar snur de seg like gjerne til kristendommen som til sin egen religion. Vi lever i en spesiell tid med store muligheter, og med det følger stort ansvar.


Det er vekkelse blant de ortodokse kristne som lever i slummen. Enkelte dager kan så mange som 20.000 av disse samles til møter. Ulike tjenester arbeider sammen for å utnytte alle de åpne dørene som nå er foran dem. En av lederne sa: «Vi kan se hvordan Herren allerede har forberedt folket, og vi jobber på spreng for å følge opp.»


Mange av de kristne lederne lever i stor fare, som en kommentar til det sier en av dem: «Dersom du tjener Herren, ikke frykt, og om du frykter, ikke tjen Herren!»


Etterspørselen etter Nye Testamenter og bibler øker stadig. I år har vi allerede besluttet å trykke 100.000 arabiske bibler for å avhjelpe behovet til noen av våre kontakter. Men de har allerede begynt å spørre om det er mulighet for å øke til 250.000 bibler. Før vi eventuelt kan gå videre på dette, trenger vi å få finansiert de 100.000 biblene vi allerede har avtalt. Slik situasjonen er nå, kan vi distribuere ubegrenset med arabiske NT i dette området, så lenge vi har partnere og givere som er med på laget. En bibel inkludert forsendelse koster kun kr 14,50 og NT koster kr 9,-


Herren har gitt oss trofaste, lokale samarbeidspartnere som sørger for distribusjon og oppfølging. Den åpne døren foran oss inn i dette området, er en invitasjon til å vandre li lydighet og bære en del av Guds plan i Midtøsten. Herren beveger seg i denne regionen, og vi ønsker å følge Hans kall. Du er velkommen til å involvere deg og bli en del av dette viktige arbeidet!

Comentários


bottom of page