top of page

Skatten i leirkrukker

Updated: Sep 21, 2021


2012-02 JEL

Det har vært spennende å være med i Litteraturmisjonen siden starten av. Det har ikke manglet på utfordringer. Både økonomiske, personalmessige og tekniske. Men hva er særmerket på denne lille misjonen? Gud har på forunderlig vis gitt oss det vi har trengt hele tiden.


Vi har erfart det som Paulus skriver til Korinterne.“Vi kan være presset, men ikke knekket… “2. Kor. 4.8. Han sier videre at skatten er i leirkrukker.


Jeg har forundret meg mange ganger over hvorfor Gud velger leirkrukker. De er så hverdagslige, så vanlige, så knuselige, ikke noe ekstraordinært eller gavant ved dem. Hvis vi skal oppbevare en skatt, for eksempel våre smykker, så er det stor sannsynlighet at vi vil oppbevare dem i et smykkeskrin.


Gud kunne ha valgt ut «smykkeskrin» i form av vellykkede mennesker, til sin skatt. Men han gjorde ikke det. Han valgte noe så hverdagslig og alminnelig som «leirkrukker». Det betyr at Gud bryr seg om vanlige folk. Det er ikke slik at vi må være spesialsoldater for å arbeide i Guds hær. Kraften ligger i og hos Gud selv – ikke hos oss.


Det er også ett av svarene på hvorfor Gud legger skatten i noe så skjørt og alminnelig som leirkrukker. Kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Derfor må ikke innpakningen bli viktigere enn innholdet.. Fernissene skal ikke ta oppmerksomheten. Litteraturmisjonen lever etter dette;at skal vi vinne mennesker for Jesus må vi fokusere på hovedsaken.


Skatten er Jesus! Han kommer inn til menneskene ved at de får høre Guds Ord. 100 000 bibler til Kina er fantastisk! I tillegg kommer alle de andre trykkeoppdragene. Hva dette såkornet kan føre til, det kan vi ikke forestille oss, men vi er glade for å få være en liten hjelper i dette arbeidet.At vi som ganske alminnelige mennesker skal få være med på noe så stort som å spre det livgivende budskapet til så mange mennesker er helt fantastisk. Du og jeg er Guds medarbeidere.


Og det viktigste vi kan gjøre er å spre Guds ord, da blir «skatten lagt i flere leirkrukker» .


Takk til hver enkelt som er med på dette.

7 views

Comments


bottom of page