top of page

Rapport 2014 – Økt åpenhet for kristen tro

Updated: Sep 21, 2021

I 2014 kom det inn kr 3.505.175 fra Litteraturmisjonens givere. En varm takk til alle som ved sin gave er med å sprer Bibelen til store folkegrupper i øst! Gavene gjorde det mulig for Litteraturmisjonen å blant annet finansiere 209.000 bibler på kinesisk og 60.060 på arabisk, samt 2.589.990 eksemplar av Markusevangeliet på språk som brukes i India. Dette ble trykket og innbundet ved Litteraturmisjonens trykkeri New Life Literature på Sri Lanka.


Når vi nå er over i 2015 så fortsetter satsingen på ytterlige trykking av bibler til India, arabiske land og Kina. Samtidig som det er mye uro og forfølgelse rundt om i verden, er det også økt åpenhet for kristen tro. Derfor er det en stor og viktig oppgave å kunne spre Bibelen til disse store folkegruppene.


Svært billig Når vi betaler med dollar på Sri Lanka, får vi mye igjen for pengene, selv om norske kroner er blitt mindre verd i forhold til dollar den siste tiden. Derfor blir misjonen i stand til å trykke et stort antall bibler i forhold til kostnadene. Bibler og nytestamenter koster mellom 1,30 og 3,00 USD alt etter størrelse og utstyr. Et eksemplar av Markusevangeliet på språk som brukes i India koster 0,11 USD (kr 0,85).


Litteraturmisjonen har gode samarbeidspartnere som bl.a. Evangelisk Orientmisjon i Norge, Bibles pour la Chine i Sveits og Adventive Cross Cultural Initiatives (ACCI) i USA og Canada. Men vi er også helt avhengig av å ha givere i Norge som gir store og mindre gaver til bibelspredningen.


Vi takker for forbønn for trykkeriet og for alle som er med å spre Guds ord. For mange er bibelspredningen svært risikofylt.

1 view
bottom of page