top of page

NT til 6 minoritetsspråk i sørvest India

Updated: Sep 21, 2021

sporos-2019-2_AJB

Anne Johanne Botterud sammen med to av bibeloversetterne


Litteraturmisjonen og Evangelisk Orientmisjon har tatt på seg et felles ansvar for å skaffe finansiering til så mange nye minoritetsspråk som mulig i India. I august 2019 var det en markering i samband med overlevering av Det Nye Testamentet på seks nye minoritetsspråk i Sørvest-India.


Anne Johanne Botterud fra Evangelisk Orientmisjon var til stede under denne høytideligheten:

Hun forteller: Da vi kom til Kerala-provinsen for markeringen av NT på nye språk, hadde regntiden allerede satt inn, og de mange oversvømmelsene som rammet dette området, gjorde reisen til tider ekstra spennende. På grunn av dette, var det også mange som ikke kunne komme, Da flyplassen var oversvømmet av vann, kunne heller ikke representanten fra trykkeriet på Sri Lanka komme. Alle fly var kansellert i flere dager. Også vårt fly tilbake til Norge var kansellert av samme grunn.

Det skulle vært en lunch for oss tre utlendinger på et hotell i byen, men den ble avlyst da lederen for prosjektet heller ikke kom seg gjennom flommen. V hadde det likevel godt på alle måter, og etter som dagene gikk, fikk vi flere hyggelige samtaler med lederne for oversettelsesprosjektet.

Kerala_density_map1

Kerala provinsen med over 30 millioner innbyggere. Bildet er tatt fra Wikipedia.


Nytestamenter til seks folkeslag Selve markeringen av de nye oversettelsene fant sted på Church of India sitt store retreatsenter i Kottayam. To folkegrupper fikk ikke komme på grunn av flommen, men det kom likevel rundt 500 personer. Fra den ene folkegruppen kom det bare en familie med en gutt. De andre nådde ikke frem på grunn av regnet. Men alle de seks folkegruppene fikk likevel for første gang overlevert det nye testamente på sitt eget språk.


Samlingen i Kottayam var godt organisert, det var en kjempestor opplevelse å få delta. Vi fikk sitte ganske langt fremme, men de ønsket å holde en lav profil på oss utlendinger, og det var helt riktig. Det var fint vi fikk lov å være der og oppleve den gleden og takknemligheten folk hadde. Det var flere taler og de så en kort film. Filmen var på lokalspråket og var informativmed fine bilder. Det var også mye og høy musikk.


Folket fikk NT De fremmøtte var fra ulike kirker. Biskop Tomas fra Church of South India var der, en prest fra den luthersk kirke, pinsevenner, baptister osv. De sa at Church of South India lignet en anglikansk kirke.

Etter hvert kom folk og evangelister fra de ulike folkegruppene frem. Hver gruppe fikk overrakt Det nye Testamente og en diplom, eller plakett. Jeg fikk også motta en på vegne av EOM og Litteraturmisjonen.


Overgitte oversettere gjennom mange år Oversetterne var både kvinner og menn, flest menn. Etter hvert som de ulike folkegruppene kom frem og fikk overlevert sitt Nytestamente, leste en av dem noen bibelvers på sitt språk.

De hadde jobbet med bibeloversettelsene i lang tid, kanskje så mye som 11-12 år, og flere grupper var involvert. For et av språkene brukte de tre år, bare for å få lov å være i landsbyen.


Kvaliteten var på topp Konteineren med nytestamentene kom fra trykkeriet på Sri Lanka. De var svært godt fornøyde, og kvaliteten var på topp. De mente at kvaliteten var mye bedre enn på Bibelen som de selv hadde på hovedspråket.


Mulighet for analfabeter til å høre Ordet Det var også en presentasjon av en ny bibel-app. Det er en Googleplay-app som de kan laste ned på mobiltelefonene sine. Her kan de både høre og lese NT på sitt språk, og de kan også se film om ulike bibelhistorier. Et fantastisk hjelpemiddel, særlig fordi mange i disse minoritetsgruppene ikke kan lese og skrive. Alle seks språkgruppene hadde sitt språk på Bible-appen.


En regner med at det er 423 ulike språk i India. Hele Bibelen er tilgjengelig på 79 språk. Det nye testamentet er oversatt til 97 språk. Arbeid er i gang med oversettelse til 137 nye språk. Oversettelse av GT er i gang på 24 språk.


Svært engasjerte medarbeidere De lederne vi hadde kontakt med, var veldig hyggelige og engasjerte. Da vi snakket om kalde Norge, fortalte en av dem at han i forbindelse med et oversettelsesarbeid hadde bodd opp mot Himalaya, og der var det 40 minusgrader og ikke isolerte hus. Jeg snakket også med en annen oversetterfamilie som hadde flyttet til et sted i Munnar og bodd der 12 år for å drive med bibel- oversetting. De fortalte at en del oversettere ble værende i landsbyene som evangelister etter endt arbeid. Andre tok fatt på oversettelsen av GT.


Da vi skulle dra hjem var flyplassen i Cochin oversvømt og stengt, så vi måtte ta drosje til Bangalore. Det ble en nesten 12 timers tur som varte hele natta. Heldigvis ble ikke veiene stengt, så vi rakk flyet fra Bangalore.


Dette ble en kjempefin tur, veldig inspirerende og lærerik. Flott å se det gode arbeidet som EOM og Litteraturmisjonen støtter i India.

bottom of page