top of page

Mangel på bibler og lite trosfrihet i Kina

Updated: Sep 21, 2021


Susanna Brännstrøm

Susanna Brännstrøm fra Pionerkirken i Bergen var på en hemmelig evangeliseringstur til Kina i juni 2012.


­Vi var i Changping som er verdens raskest voksende by, med mange millioner innbyggere. De kristne der opplever at det de gjør blir registrert av politiet, som er tydelig tilstede.

Når kinesere og utlendinger møtes, slik som på Ungdom i Oppdrag. Basen Susanna besøkte, er politiet ekstra på vakt. Dette er felles opplevelse for UiO-baser hun har vært i kontakt med både syd og vest i landet.


Susanna hadde planlagt møte med undergrunnskirken, men det måtte avlyses pågrunn av sikkerheten.


-Under samlinger ble alle mobiltelefoner lagt på kjøkkenet på grunn av risiko for avlytting. Det var viktig at vi brukte ulike innganger og kom til forskjellige tider, for å villede eventuelle spioner. De kristne hilser heller ikke på hverandre når de treffes på gaten, forteller hun.


Susanna Brännstrøm

­Det føltes som vi reiste ut på måfå, og jeg tenkte: Hvilke hensikt har det å gå ut og treffe noen vilkårlig, uten muligheter for oppfølging? Men etter hvert som jeg snakket med kristne kinesere, fant jeg ut at alle hadde hatt tilfeldige drypp av møter med kristne på denne måten, gjennom flere år, til de kom til det punktet at de kunne ta imot Jesus. Det Gud sår bærer frukt nå og i framtiden.


Stort behov for Bibler og undervisningslitteratur Susanna mener kinesiske kristne er gode på evangelisering og menighetsplanting. Hennes inntrykk er at de har en veldig pasjon for Jesus og er sterke i bønn. Men de trenger trening, undervisning og rettledning når det gjelder teologiske spørsmål.

Hun mener det fortsatt er stort behov for bibler og undervisningslitteratur. ­Det er mulig å få tak i bibler, men det er fortsatt veldig vanskelig. Det er enormt mange kinesere som ikke har egen bibel. De sier også selv at de trenger kristent undervisningsmateriell, avslutter Susanna Brännstrøm.

0 views
bottom of page