top of page

Kristen lærer når ut til tusener av studenter

Updated: Sep 22, 2021

En kristen lærer fra en by i Kina forteller om sin spennende virksomhet: -Jeg takker Gud som har latt dere sende bibler til oss. Jeg mottok dem fra en god kristen broder. I en periode har jeg kjøpt bibler fra Tre-selv-kirken, for å kunne gi når jeg evangeliserer. Det har blitt noen hundre etter hvert.


Nå er opplaget tomt, og jeg får ikke tak i flere. Men – takk til Gud – så traff jeg denne broderen, og han skaffet meg en kartong fra dere.


Jeg har gitt dem til venner, kolleger, og til mine studenter. Gud har gitt meg mulighet til å dele evangeliet med elever på videregående, de aller fleste ønsker en bibel, og flere har allerede tatt imot Jesus. Der er fortsatt ikke nok bibler. En klasse har mer enn 60 studenter, og i hver klasse er der rundt 40 som ønsker bibler. Jeg har 11 klasser. Dette er første gang jeg har hatt muligheten til å dele Guds ord med så mange, gjennom å fortelle bibelhistorier og vise bibelfilmer, og de setter stor pris på det. Høsten er virkelig stor – men arbeiderne er så altfor få!


Vår skole ble etablert av amerikanske metodister i 1867, og er historisk en kristen skole. Etter flere endringer, er det nå en offentlig språkskole. 10 av lærerne er kristne, og for øyeblikket er der ingen hindringer for å dele evangeliet, etter min mening. Vi må selvsagt være forsiktige, vi kan ikke offentlig forkynne. Da ville foreldre, lærere og skolestyret sette en stopper for det. Men dersom alt skjer etter Guds ledelse, er det trygt.


Takk Herren! Han har ledet flere av oss søstre til å be sammen for Kina, for skoleledelsen, lærere og studenter, at de må bli frelst, velsignet og at Den Hellige Ånd må bevege seg blant dem. Og vi ber om at Gud må velsigne Kina med større åpenhet blant myndigheter og ledere i landet.


Vi håper Gud tillater at flere bibler blir sendt til oss! Om ikke lenge kommer nye studenter til for tre års studier. I det minste håper jeg å kunne gi bibler til tredjeårs-studentene. I tillegg til disse er der andre, spesielt elever på videregående, som er interessert. Totalt 3000 nå. Jeg vil så gjerne gi dem det levende Ordet, så jeg håper jeg får tak i flere. Vi sår ut.


Kirken jeg går i har mange brødre og søstre som virkelig elsker Herren. Det er Guds store nåde!!! Jeg er så takknemlig for at Gud ledet meg til seg i 2006. Siden har han aldri forlatt meg, i sin barmhjertighet har han ledet meg hele tiden.


Må Gud velsigne dere – ved Hans nåde, våre samarbeidspartnere i Herren. Lønnen i himmelen er stor – må Herrens kjærlighet drive oss videre. Takk, Gud, for disse mine brødre og søstre i Herren!

Comments


bottom of page