top of page

Krisen i Midtøsten skaper hunger etter Guds Ord

Updated: Sep 22, 2021

De siste årene har vi vært involvert i trykking av arabiske bibler og nytestamenter for Midtøsten. En ny og oppdatert tekstversjon er nå ferdig, og vi er klar til å fortsette trykkingen av Guds ord med full kraft.


Ettersom volden og krigen i Midtøsten stadig fortsetter, er det mange som lurer på hva som egentlig skjer i dette området. Folket lider, både fysisk, emosjonelt og åndelig. Når det man vanligvis bygger sin sikkerhet på er borte, og måten man er vandt til å leve sitt liv på, er truet, kan frykten ta overhånd. Spørsmålet etter hva og hvem man egentlig kan stole på og sette sin lit til, blir stadig aktualisert.


Vi ser og hører resultatet av denne usikkerheten fra våre partnere i Midtøsten. Mange kommer til de kristne for å få svar. Vi ser også at ateismen er voksende, fordi folk er skuffet på religionen.


Siste året har antall flyktninger, både innad i Midtøsten og i Europa, økt kraftig. Hvem andre kan gi varig fred, trygghet og svar til alle disse menneskene, om ikke Herren selv? Det står i

Matt 11,28 «Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile».

Behovene er enorme, og jeg er glad at vi, sammen med våre partnere, kan være med å møte dem. Vi som er Jesu legeme trenger å samarbeide og vise hvem han er, slik at Han blir synlig.


Hvordan kan vi bringe Guds ord til alle disse menneskene, slik at de kan møte den ene som gir evig liv? Mange er allerede forberedt gjennom drømmer, radio, TV eller kontakt med andre troende. Vår del av arbeidet er å trykke bibler for en høst som er moden.

En arabisk studiebibel er under arbeid. Den er planlagt ferdig i februar-mars 2016. Dette er første utgave av en slik type studiebibel som er laget spesielt for Midtøsten, med sin kulturelle og religiøse kontekst. Denne studiebibelen vil hjelpe å finne svar på mange spørsmål og forstå Bibelens budskap bedre. Vi har store forventninger til at dette vil bli et redskap som fører til gjennombrudd for folket i denne regionen, slik at de kan finne Herren.

Planen vår er å begynne med et førsteopplag på 10 000 eksemplar og øke produksjonen etterhvert.


Markene er hvite til høst. De gode nyhetene om Jesus blir møtt med en åpenhet som aldri før. For et privilegium å få være en del av Guds store plan!

Comments


bottom of page