top of page

Guds Ord i en krigssituasjon

Hva kan Guds Ord gjøre inn i krigssituasjon? Hva er hensikten med å dele ut bibler og nytestamenter til Ukraina?


Hva kan Guds Ord gjøre i en krigssituasjon? Bildet er fra Sovjetunionens invasjon av Tsjekkoslovakia, august 1968.

24. februar 2022 gikk Russland til angrep mot Ukraina. Siden har nyheter fra krigen fulgt oss i nyhetssendinger dag for dag. Mange av oss følger også med på ulike kanaaler på YouTube, BBC, CNN og andre kanaler for å se krigens utvikling. Hvor lenge vil krigen vare? Vil det bli brukt atomvåpen?

Visdom fra Gud 27. september 2022 døde broder Andreas, eller Anne van der Bijl som han egentlig het. Broder Andreas grunnla organisasjonen Åpne Dører, som jobber for spredning av Guds Ord og jobber verden over for å tjene de forfulgte kristne. Åpne Dører står bak World Watch list som viser hvilke land i verden det er tøffest å være troende i.


Broder Andreas levde som han prekte, og ble verdenskjent for sin bok God’s smugler eller Guds smugler som den heter på norsk. På nettstedet goodreads.com står det omtale av 39 bøker fra broder Andreas. Går inn på nettsiden www.nb.no (Nasjonalbiblioteket) og søker på "Broder Andreas" i anførselstegn kan du lese flere av hans bøker


Broder Andreas har mye erfaring og visdom når det gjelder hvordan Guds Ord kan være med å forvandle folk i et samfunn og hva Guds Ord kan gjøre i betente krigssituasjoner. Hendelsen beskrevet under er hentet fra kapittel 1 i boka Kallet.


Sovjetunionens invasjon av Tsjekkoslovakia

I august 1968 invaderte tidligere Sovjetunionen Tsjekkoslovakia. Dette var på

nyhetssendinger over hele verden. Da nyheten kom, ba broder Andreas over saken. Han kjente jo flere prester, brødre og søstre i Tsjekkoslovakia. Samme dag tok han beslutningen og fylte sin Citroën stasjonsvogn med russiske bibler og kristne hefter på tjekkisk, og kjørte mot den tsjekkiske grensen.


Han var den eneste på vei inn i landet. Alle andre var på vei ut.

Grensevakten var forskrekket da de så Andreas. -Vet du hva som skjer i landet mitt, spurte han. Andreas svarte at han visste alt om det, og at det nettopp var grunnen til at han ville inn. Turen videre inn mot Praha var dramatisk, men til slutt kom han til hovedstaden hvor han talte i samme kirke som han hadde besøkt mange år tidligere.


Russiske bibler til soldatene

Andreas hilste menigheten og forsikret de kristen om at kirken i vest husket på dem i sine bønner. Men han kom også med et ransakende budskap. I ni måneder hadde kirken hatt stor grad av frihet under landets øverste leder Alexander Dubcek.

Likevel hadde de ikke benyttet anledningen til å dra til Russland med bibler og forkynnelse. I stedet hadde folk dratt til vesten og blitt «beseiret av Vestens materialisme». De hadde glemt sin storebror i øst. Forsamlingen følte sorg over Andreas budskap.


-Siden dere ikke gikk til russerne med bibler, har Gud i sin uendelige kjærlighet latt russerne komme til dere. Nå har dere anledning til å gi dem Guds ord. Det var en ny tanke for mange av dem, og de fikk tårer i øynene.


Forsamlingen spurte Andreas hva de kunne gjøre for å hjelpe dem. Da oppmuntret Andreas dem til å gi bibler til de russiske soldatene, og delte deretter ut de russiske biblene. Folk fra forsamlingen gikk så ut på gatene og tilbød dem til de de russiske troppene over hele byen.

Kjærlighet i det okkuperte Tjekkoslovakia


De russiske soldatene var først skeptiske. De hadde fått en kjølig mottakelse i landet og ble ikke en gang tilbudt et glass vann av tsjekkerne. Broder Andreas skriver i boka: «Men så kom plutselig de kristne gående bort til dem med et smil om munnen og sa: «Gud velsigne dere. Gud er kjærlighet, og Gud elsker dere. Her er en bibel. Vil dere ikke ta imot Guds kjærlighet og lese hvor høyt Gud elsker dere? Snart hadde vi andre team som gjorde det samme i andre tsjekkiske byer. De kom til russerne med Guds kjærlighet og med Guds bok.


Og så skjedde det noe forunderlig, noe vi ikke helt kan forklare. Senere fikk jeg rapporter fra flere byer om at i løpet av ti dager hadde sovjetlederne tilbakekalt og erstattet hele den russiske okkupasjonshæren! De var blitt fullstendig demoralisert. «Jeg tror at biblene og den kjærligheten de opplevde fra de kristne, spilte en rolle i denne tilbakekallelsen. Det er jo tross alt slik at Bibelen, Guds ord, forandre mennesker. Og forandrede mennesker forandrer situasjonen rundt seg.» (Utdrag fra Kallet av broder Andreas, 1996).


I sine bøker forteller broder Andreas om hvordan Guds mektige inspirerte Ord kan forandre vanskelige situasjoner. Vi i Bibelmisjonen Sporos vil trykke og distribuere Guds Ord (Nytestamenter med salmenes bok) til verdifulle mennesker i krigens Ukraina.


For lik regn og snø

som faller fra himmelen

og ikke vender tilbake dit

før de har vannet jorden,

gjort den fruktbar og fått den til å spire,

gitt såkorn til den som skal så,

og brød til den som skal spise,

slik er mitt ord

som går ut av min munn:

Det vender ikke tomt tilbake til meg,

men gjør det jeg vil

og fullfører det jeg sender det til.


Jes 55,10-11


bottom of page