top of page

Gateevangelisering fra morgen til kveld.


I over 14 år har CTM daglig hatt folk ute på gatene for å evangelisere. Initialene CTM står for China Tourist Ministry, og visjonen bak dette var at de ville nå de mange tusen kinesiske turistene som besøkte Hong Kong med evangeliet til frelse.


De deler ut små nett med turistinformasjon om Hong Kong, men også med traktater og brosjyrer som forklarer frelsens vei.

Dersom det lar seg gjøre, prøver de gjerne å komme i samtale med de som går forbi, og hver dag er det folk som tar imot Jesus som sin herre og frelser. De får da også med seg et nytestamente eller en bibel. Disse har blitt sponset av Evangelisk Orientmisjon og Bibelmisjonen Sporos i fellesskap.


I 14 år har de delt ut 8,2 millioner nett med kristen litteratur. Gjennomsnittlig deler de ut omkring 500 000 nett hvert år. Selv om de også opplever at noen tar imot Jesus i løpet av samtalen som de har på gata, så er nok det et lite mindretall. I tro til at ordet vil gjøre sin virkning, holder de likevel frem med sitt så-arbeid, år etter år.


For noen år siden, fikk de et brev fra en kvinne i Kina. Hun fortalte at hun hadde begynt på bibelskole, takket være at søsteren hennes en gang kom hjem med et av våre nett fullt av kristen litteratur. Ved å lese det som hun fant i nettet, ble livet hennes forandret.


Husk gjerne våre trofaste venner i forbønn når de dag etter dag, fra morgen til kveld er ute på gatene i storbyen Hongkong og deler evangeliet om Jesus med folk som går forbi.


13 views

Comments


bottom of page