top of page

Fant håp i Jesus

Han prøvde å drukne smerten i alkohol, men Jesus forandret livet hans.


Tombe hadde ingen fast jobb og strevde med den ene etter den andre av livets utfordringer. Han hadde to barn og et vaklende ekteskap. Derfor tydde han til alkoholen for å "glemme problemene sine.


Den 40 år gamle mannen i Juba, Sør Sudan, tenker tilbake: "Jeg var arbeidsløs, og som familiens overhode, var jeg forvirret og visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg drakk altfor mye, og trodde at alkoholen skulle få meg til å glemme smerten i livet. Jeg var langt borte fra Jesus, og kjente ikke Guds plan for livet mitt."


Hans kone var medlem i en pinsekirke i Sudan, men Tombe gikk ikke i kirken. I stedet levde han et gudløst liv. Kirken var veldig bekymret for familien. Menigheten tok ansvaret for barna, og betalte skolepengene deres.


Gismalla, som deltok i et av Bible League's bibelstudier, gikk til Tombe for å dele håpet i Guds Ord med ham. Han fant svaret på sine problemer - og ved Gud og Den Hellige Ånds kraft, ble Tombe's liv forandret. "Jeg lærte at håpet bare fantes i Kristus," sier han. "Jeg ble forvandlet fra å være en alkoholiker til en mann med Kristus i hjertet. Jeg har fått jobb i bygningsbransjen, og kan nå ta vare på familien min. Jeg kjenner en glede og en fred i mitt indre som jeg aldri før har kjent."

"Jeg drømmer om å lede andre til Kristus."

Drikkingen har stanset, og nå sparer jeg penger. Jeg ba kona mi om tilgivelse, og vi er blitt forent igjen. "Jeg drømmer om å lede andre til Kristus. Mange av mine venner er fremdeles bundet av alkohol. Jeg ønsker å lede dem til Kristus, og jeg ønsker å selv bli utrustet i Guds Ord", deler han.


*Bibelheftene Project Philip er trykket på Sri Lanka på Bibelmisjonen Sporos sitt bibeltrykkeri New Life Literature, på oppdrag og i samarbeid med Bible League International (BLI). Vitnesbyrdet er hentet med tillatelse fra BLI sin nettside.


bottom of page