top of page

Doble produksjonshastigheten?

Updated: Sep 22, 2021


profil-nanda

Dette er et spørsmål som kommer opp i tankene når jeg tenker på misjonstrykkeriet her på Sri Lanka. Vi er selvsagt et trykkeri som skal ha en forsvarlig forretningsdrift, men vårt motto er «å tjene de som tjener», og gjennom det være med å fullføre misjonsbefalingen. Slik sett har vi et mye større ansvar enn å drive et trykkeri. Jeg kom inn som leder ved trykkeriet i 2018, og det er alltid mange hinder og utfordringer som en må ta tak i ved lederskifte. Fra min tid som idrettsmann husker jeg at treneren sa at vi ikke skulle tenke på det hinderet vi nettopp hoppet over, ei heller bekymre oss over det neste, men være opptatt av hvor raskt vi kunne nå målet. Det er en god tankegang også i vårt virke.


Status for 2018 Vi hadde en del vansker i begynnelsen av året, men likevel var vi i løpet av 2018 i stand til å levere omkring 175.000 bibler, 42.000 nytestamenter, 365.000 andre kristne bøker, 630.000 Markusevangelier og 11.500 eksemplar av boken «Mannen som forandret verden» (Jesu liv).


Kapasitetsproblemer Alt ble levert i tide, og mottakerne var godt fornøyd med kvaliteten. Vi opplevde likevel at vi måtte si fra oss oppdrag fordi vi ikke hadde kapasitet. Med flere trykkpresser stående på golvet skulle man kanskje tro at kapasiteten var svært god, men hver av pressene er funksjonelle på hver sine størrelser, og alderen på mange av disse pressene gjør også at vi må beregne tid både til vedlikehold og reparasjoner.


Nå er det overfylt, men det betyr nye muligheter Nyere maskiner har gjerne også i utgangspunktet høyere trykkhastiget. Vi skulle derfor gjerne sett at vi kunne fornye en del av maskinparken. Med så stor aktivitet, har vi også hele tiden utfordringer med å ha nok gulvplass. Akkurat nå har vi store mengder ferdige bøker stående rundt i produksjonlokalet, de venter på å bli sendt til ulike deler av verden. Dersom vi skal øke produksjonen, har vi derfor også bruk for mer plass, både for maskiner, papirlager og lagring av ferdige produkt. Tanken har vært drøftet om vi skal legge inn en ekstra etasje over bokbinderiet.

Banner-bibler

Det er overfylt på produksjonslokalene


Doble produksjonen Det mangler ikke på utfordringer. Vår drøm er at vi skal mer enn doble produksjonen i løpet av de neste årene, slik at vi også kan levere biblene raskere enn vi gjør nå. Vi ser at mange nasjoner hungrer etter gode nyheter og Guds ord. Tiden heretter er kort, og vi må handle raskt. Skal vi kunne klare dette, er vi avhengig av støtte fra andre som deler vår visjon.

Vi trenger støtte både til å få trykt Guds ord, men også å skaffe bedre maskiner og å utvide våre produksjonlokaler. Dette er en god investering i Guds rike.


Men mest av alt, vil vi be dere stå sammen med oss i bønn. Må Gud velsigne dere!

bottom of page