top of page

De satset de beste årene av sine liv!

Updated: Sep 22, 2021

Da Josva hadde gått over Jordan og inn i Kaanaen (Josva 4) ble han bedt om å ta opp 12 steiner fra elven og legge dem der de hadde overnattet, som et tegn og minne om Guds trofasthet. «Minnesteinene» har sin plass også i Guds rike i dag. I dette nummeret ser du at vi nå har feiret 30-års jubiléet for trykkeriet på Sri Lanka. Vi har sett oss tilbake for å undre oss over, og samtidig takke Gud for det han har gjort alle disse årene. Det har vært mennesker som har satset de beste årene av sitt liv på Sri Lanka, det har vært trofaste bønnevenner og støtte-partnere som har stått med i arbeidet her hjemme. Uten overdrivelse har millioner av mennesker i løpet av disse årene fått tilgang til Guds ord i form av en bibel, et nytestamente eller en traktat.


Joshuas memorial stones

Josva satte opp minnesteiner for å huske Guds undergjerninger


Hovedfokuset vårt i de senere år har vært å skaffe bibler til Kina. Vi vil fortsette med det, men vi er nå også opptatt av å «så» Guds ord i India og Midtøsten. Her er det åpne dører og vi får rapporter om hva «såkornet» også betyr i disse områdene.


Utrolige hendelser - hvordan hundretusener av muslimer tar imot Jesus.

Utrolige hendelser – hvordan hundretusener av muslimer tar imot Jesus. Boken kan bestilles hos Frontiers.no  eller Prokla Media.


Nylig har Jerry Trousedales bok Miraculous Movements* blitt oversatt til norsk. Boka heter Utrolige hendelser med undertittel: Hvordan hundretusener av muslimer tar imot Jesus. Gjennom våre kontakter har vi fått bekreftet at det skjer en vekkelse i Midtøsten, midt i alle tumultene og lidelsene. Desillusjonerte muslimer ser hvordan radikale islamister herjer deres hjem og land. Fanatisk tro på at de tjener Allah sprer død og fordervelse. Nå ser de etter noe annet og er vid åpne for å se hva Boken sier. Koranen selv sier, fritt oversatt: Gå til bokens folk og spør om råd (Sura 10,94).


Tusen takk for at du mottar og leser det vi skriver. Og ikke minst, husk arbeidet i bønn!

댓글


bottom of page