top of page

Bibelen til nye indiske språk

Updated: Sep 22, 2021

India med sine 1.340 000 000 mennesker har over 450 språk. Mange av disse mangler ikke bare bibler, men de mangler skriftsspråk. De som skal oversette Bibelen til noen av disse språkene, har derfor et langt lerret å bleke. Først må de lage et eget skriftspråk for de mange lydene som finnes i språket, så må det lages en ordliste og en grammatikk. Så kan de sette i gang med selve oversettingen. Når den er klar, må de lære folket å lese. Da først kan de sette seg ned og oppleve den oppmuntring, rettledning, trøst og styrke som Bibelen gir.

Team med mange mennesker er involvert i en slik prosess. Vi får komme inn i siste runde og sørge for at der er penger til å få Bibelen trykt. I 2017 har vi, i samarbeid med  Orientmisjonen, finansiert trykkingen av 19 slike oversettelser. Noen av dem er litt forsinket, og vil bli trykt i begynnelsen av 2018. Men midlene er der. Dette er et stort takkeemne! For neste år har vi enda flere språk som er planlagt ferdigstilt til trykking. Behovet er stort, og markene er hvite til høst.
Comments


bottom of page