top of page

Bibelen forandrer samfunn

Updated: Sep 21, 2021


Folk som er glade

Hildur og Arnfinns historie

De kjente misjonærene Hildur og Arnfinn Andaas viet hele sitt liv for å spre Guds Ord til de som ennå ikke hadde hørt. I begynnelsen fikk de være med å starte et stort trykkeri i Japan som heter Nytt Livs Lys Bibeltrykkeri. Det trykker i dag mellom 3 og 5 millioner Bibler og bibeldeler i året. Gunnar Andås, Arnfinns nevø sier at det er det trykkeriet i verden utenfor Kinas grenser som trykker flest kinesiske bibler. Flere norske misjonsorganisasjoner trykker bibelen gjennom det.


Etter tiden i Japan reiste Hildur og Arnfinn til Hong Kong hvor de var med å organisere distribusjon av Bibelen til Hong Kong og Kina. De arbeidet aktivt for å få typesatt den gamle anerkjente unionsversjonen fra 1918 for trykking. De samarbeidet også aktivt med CLC – Christian Litterature Crusades med spredning av Bibelen. De fikk være med å distribuere nærmere 1 million traktater og bibeldeler til Hong Kong. Svein Andersen fra Hermon Forlag arbeidet også sammen med dem i denne tiden.


Hildur og Arnfinn som hadde som motto: Ingenting er umulig for Gud, kjøpte etter Hong Kong perioden en leketøysfabrikk i Sri Lanka i 1984. Dette ble et trykkeri for produksjon av litteratur.


– Arnfinn ønsket at Sri Lanka, skulle være det samme brohode for spredning av Guds Ord til India og mange asiatiske land, som Hong Kong var for Kina, forteller hans nevø Gunnar Andås.


Parallelt med dette arbeidet startet de også et datainstitutt i Bangalore, som arbeidet med oversettelse av Bibelen på indiske språk og typesetting av Bibelen. På slutten av sin tjeneste hadde Hildur og Arthur tilsyn med et misjonsarbeid i Varanasi i Nord India, bestående av bibelskole, barnehjem og flere barneskoler startet av den amerikanske misjonen New Life League. Hildur og Arthur tok dette arbeidet til seg som det var sitt eget og formidlet betydelige beløp fra Norge. Arnfinn døde i 2004.


Hildur og Arnfinn Andaas

Hildur og Arnfinn Andaas viet sitt liv i misjonens tjeneste.


På lag med vår Herre

I 1996 kom boken: ”På lag med vår Herre” ut som forteller om deres rike virke. Bare i 1995 hadde trykkeriet i Japan vært med å formidle mellom 7-8 millioner bibler til Kina, ifølge boken.

I dag går arbeidet videre som aldri før. Inga og Roald Lidal leder trykkeriet i Japan. Hvert år blir det arrangert en sommerleir på Skeikampen. De gir også ut informasjonsbladet Nye utfordringer.

Arbeidet i Sri Lanka blir nå ledet av den nasjonale lederen Bandula Jayamanne. I år 2000 gikk Arthur Andås, bror til Arnfinn Andås inn for å danne en egen støttegruppe i Norge for å støtte dette viktige arbeidet. Fra 1.januar tok den nydannede Litteraturmisjonen over ansvaret for arbeidet. De gir ut informasjonsbladet Gode nyheter fra Litteraturmisjonen til sine venner og støttepartnere.

Erling Borgen som lagde dokumentarfilmen: ”Når himmelen revner” om arbeidet til Aril Edvardsen, kalte arbeidet et av Norges best bevarte hemmeligheter. Kanskje kan en bruke liknende tanke om misjonstrykkeriene i Japan og Sri Lanka – som hvert år påvirker millioner av mennesker.


Verdens viktigste bok

I 2009 ga Prokla Media, ved Reidar Skaiaa som også er styremedlem i Litteraturmisjonen, ut boken ”Verdens viktigste bok” Boka er skrevet av Loren Cunningham, grunnlegger av Youth With a Mission. Boken viser hvordan Bibelen har vært med å utvikle velferd og demokrati i verden.


Gunnar Andaas

Gunnar Andaas besøker Sri Lanka flere ganger i året.


Gunnar Andås, styreleder for trykkeriet New Life Literature på Sri Lanka har lest boken flere ganger og anbefaler alle å lese den.

– Det er den desidert beste boken jeg har lest om Bibelen og dens betydning både for enkeltmennesker, grupper og samfunn sier han entusiastisk. Jeg anbefaler alle å lese den. Etter å ha lest den, kjøpte jeg ti nye som jeg har gitt til venner og kjente. Og de har hatt stor glede av boken.


Tre gode grunner

Gunnar tenker på flere gode grunner til at Bibelen er verdens viktigste bok.

– Først og fremst er det den eneste boken som forteller om menneskets vei til frelse.

– For det andre har Guds Ord skaperkraft i seg selv.

Gunnar tenker på sangen: “O store Gud”

O store Gud, når jeg i undring aner,

Hva du har skapt i verden ved ditt ord.

Ser universet med de mange baner

Og vet alt liv oppholdes ved ditt bord.

– Tenk på det, hva Gud har skapt i verden ved ditt ord. Jeg kjenner ikke til noen annen bok som så effektivt kan forandre mennesker og situasjoner, sier Gunnar entusiastisk.

– Den tredje grunnen er at Guds Ord har kraft til å forandre samfunn. Når enkeltmennesker blir forandret, blir familien forandret og hele samfunn. Dette er dokumentert gang på gang i historien, forteller Gunnar, noe også Cunninghams bok dokumenterer til fulle.


Hva skjer nå folk får tilgang til Guds Ord?

– Nye tanker, ideer og visjoner kommer inn og et helt folk blir løftet opp gjennom Guds Ords kraft og visdom.


Det finnes ingen større gave du kan gi et menneske enn Guds Ord.

59 views
bottom of page