top of page

Arthur og Solveig Andås

Updated: Sep 22, 2021


2014 Profil Arthur Andås

At trykkeriet på Sri Lanka nå er blitt 30 år er et Guds under. Det viser at når Gud starter noe, så holder han sin hånd over det.


Arthur Andås var broren til avdøde Arnfinn Andås som grunnla trykkeriene i Japan og på Sri Lanka.


Arthur og Solveig Andås

Arthur og Solveig Andås utenfor Betel i Volda


I løpet av disse 30 år er det mange som har gjort en stor innsats her. Noen på Sri Lanka, og mange her hjemme i Norge. En person som har stått sentralt i dette misjonsarbeidet er Arthur Andås. Han er bror av Arnfinn Andås som startet trykkeriet. Arthur var i alle år en meget god støtte for Arnfinn og Hildur. Selv ble jeg kjent med Arthur og hans kone Solveig da jeg flyttet til Volda i 1990. Det ble et meget positivt bekjentskap. Jeg tror sjeldent jeg har møtt en mann som Arthur. Den brannen han hadde i sitt hjerte for Guds sak og for at Ordet skulle nå ut var unikt. Enten det gjaldt arbeidet i forsamlinga Betel Volda eller misjonsarbeidet gjennom Nytt Livs Lys og Litteraturmisjonen. Den evnen Arthur hadde til å komme i kontakt med folk og sette dem i brann for misjonen er enestående.


Da det ble snakk om å legge ned trykkeriet på Sri Lanka, var Arthur klar i sin tale. Det som Gud har startet kan ikke mennesker legge ned. På den måten oppsto Litteraturmisjonen. Han brukte sine kontakter og sine evner på en fin måte til å engasjere andre i å bidra til å trykke bibler og annen kristen litteratur. Jeg og min familie er noen av disse, og det er vi veldig glade for. Guds ord blir trykket og spredd som aldri før. Den innsatsen Arthur har gjort er ikke et enmannsarbeid men et teamwork sammen med sin kjære Solveig.


Takk Arthur og Solveig for den innsatsen dere har gjort for trykkeriet på Sri Lanka. Takk for at dere har vært lydige mot det kallet dere fikk, og at dere også har satt andre i brann, slik at det trykte Guds ord kommer til de som ikke har så lett tilgang til det.

コメント


bottom of page