top of page

Takk!

Updated: Sep 22, 2021


sporos-2019-2 hjerte

En varm takk til alle som har gitt gaver til Litteraturmisjonen til trykking av bibler, Markusevangelier og det nye testamente!


I 2019 er det kommet inn omkring 1500 000 kr til dette.


I tillegg er det gitt løfter for litt over 2 millioner kroner til ny trykkemaskin for misjonens trykkeri på Sri Lanka.


Nye minoritetsspråk Som kjent samarbeider Litteraturmisjonen med Orientmisjonen når det gjelder finansiering og trykking av Det nye testamente (NT) på minoritetsspråk i India.


I 2018 ble det trykket nytestamenter på fem språk som aldri tidligere hadde hatt Guds ord.


I 2019 har vi levert nytestamenter til ytterligere 9 minoritetsspråk, samt en mengde arabiske nytestamenter. I skrivende stund (november 2019) klargjøres ytterligere 15 språk for trykking. I tillegg er flere språk som ikke er helt klare for trykking ennå, underveis.

2020-nytestamenter-Kerala

I august 2019 ble nytestamenter gitt til 6 språkgrupper i Kerala provinsen i Sørvest India. Dette takket være bidrag fra trofaste parnere.


Store og uante muligheter Vi samarbeider med flere organisasjoner som holder på med bibeloversettelser.Det er det som muliggjør det store trykkeprogrammet misjonen har nå. Det er derfor et stort behov for gaver for å kunne realisere trykkeprogrammet for 2020.


I de fleste tilfeller kommer Det nye testamente som første bok på morsmålet til disse folkegruppene. Dermed blir NT deres lærebok når de skal lære å lese. Det skaper stor glede og en god åpning for kristen tro.


Skattefradrag for gaver inntil 50.000 kr Litteraturmisjonen er godkjent som organisasjon som du kan gi gaver skattefritt til. Du kan i din selvangivelse til likningsmyndighetene trekke fra slike gaver i din lønnsinntekt og pensjon før skatteberegning, dersom gavene fra deg til Litteraturmisjonen i løpet av et kalenderår tilsammen utgjør kr 500 eller mer. Hver enkelt skatteyter kan i 2019 få skattefritak for gaver som til sammen utgjør kr 50.000 til slike formål. Dersom du vil gjøre deg bruk av denne fradragsretten, må du sende oss ditt personnummer, om du ikke alt har gjort det.


Medlemsskap Litteraturmisjonen trenger også medlemmer slik at gaver gitt til arbeidet fremdeles kan gi skattelette. Vi oppfordrer deg derfor også til å bli medlem! Det koster kr 100 pr. år.


Gaver og kontingent kan gis ved å trykke her: https://www.bibelmisjonen.no/gi

Bankkonto: 3991.04.29047 VIPPS: 511786

Comments


bottom of page