Salgsvilkår

Vilkår og retningslinjer for gaver og faste giveravtaler.

 

Foretaksinformasjon:

Bibelmisjonen Sporos

Org nr. 982422361

Mobil nr. 41108812

Epost post@bibelmisjonen.no

 

På denne side finner du våre vilkår og retningslinjer for gaver og avtale om fast givertjeneste.

 

Bibelmisjonen Sporos er en tverrkirkelig organisasjon og har til oppgave å drive evangelisk litteraturarbeid. Særlig er misjonen opptatt av å trykke bibler eller bibeldeler til lav pris til folkegrupper hvor det er vanskelig å skaffe seg en bibel. Misjonen samarbeider med andre organisasjoner for å kunne gi bort eller selge bibler rimelig. Vi samarbeider også med bibeloversettere da det ennå er mange folkeslag som ikke har bibelen eller deler av den på sitt eget språk. Disse biblene og bibeldelene trykkes hovedsakelig på Bibelmisjonen Sporos sitt trykkeri på Sri Lanka.

 
1. BETALING

a)      Fast givertjeneste

-Ordninger å være fast giver på kan være via giro, AvtaleGiro og Vipps.

-Ved å registrere deg, vil det bli opprettet en AvtaleGiro med banken din som du signerer med Bank-Id eller Bank-Id på mobil. Avtalt trekk gjennomføres på avtalt dato og avtalt beløp. Avtalt AvtaleGiro er tilgjengelig i givers nettbank og belastes fastsatt konto.

Ved inngåelse av avtale via Vipps Faste betalinger trekkes første beløp ved avtaleinngåelse.

Gaver gitt via Vipps vises i Vipps-app eller nettside og belastes avtalt bankkonto.

b)     Gaver, ikke givertjeneste

         Betaling kan gjøres med bank kort eller via Vipps.

 
2. OPPSIGELSE AV FASTE AVTALER

Fast giveravtale (giro, AvtaleGiro og Vipps) løper til den blir sagt opp av giver.

Den kan enkelt sies opp ved å sende en e-post til post@bibelmisjonen.no eller på mobil 41108812.

 

E-post må inneholde nødvendige opplysninger.

 

Avsluttes en avtale via AvtaleGiro så må giver selv foreta de nødvendige handlinger i forhold til egen bank.

Bibelmisjonen Sporos kan ikke gjøre dette.

 
3. ANGREVILKÅR

Du har mulighet til å angre ved inngåelse av ordninger med fast betaling av gaver. Du kan si opp avtalen hos Bibelmisjonen Sporos når som helst.

I utgangspunktet er det ikke mulig å trekke tilbake tidligere gitte gaver.

 
4. PERSONOPPLYSNINGER

Bibelmisjonen Sporos behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register. Les mer i vår personvernerklæring.

 
5. KORTNFORMASJON

Fast giverservice via Solidus blir behandlet i henhold til deres regelverk. Se solidus.no

Fast givertjeneste via Vipps Faste betalinger blir behandlet av Vipps i henhold til deres regelverk.

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på post@bibelmisjonen.no