Sri Lanka

1/4
Sri Lanka ligger ved Det Indiske Hav like syd for Indias sydspiss. Øya har omtrent samme størrelse som Irland, men med et folketall på ca. 21,5 millioner innbyggere.

 

Cirka 70% av befolkningen (vesentlig singalesere) på Sri Lanka er buddhister og tilhører theravada-skolen, cirka 16% (vesentlig tamiler) er hinduer, cirka 7,5% er kristne (derav rundt 3/4 katolske) og cirka 8% er muslimer.

Bibelmisjonen Sporos eier trykkeriet New Life Literature Ltd. Her jobber ca. 45 fulltidsansatte med å trykke Guds ord på mange forskjellige språk til store deler av verden.